Ventilatie

  • ✓ Hoogste normen qua energierendement en flexibiliteit
  • ✓ Tot 81% van de afgevoerde warmte gerecupereerd
  • ✓ Voor bijna elke toepassing, van 150 m³/u tot 140.000 m³/u

Danco ventilatie oplossingen

Bij nieuwbouw en zelfs verbouwing wordt de dag van vandaag aangeraden en zelfs door de wetgeving verplicht om mechanische ventilatie aan te brengen in uw huis. Luchtkwaliteit is voor sommigen nog taboe, maar is een belangrijk aspect dat men moet proberen in acht te nemen voor een gezonde leefomgeving. Een te droge of te vochtige lucht en zelfs langdurig stilstaande lucht kan een impact hebben op uw gezondheid en ook die van uw woning.

Daikin Sylish

Ventilatiesysteem A

Waar men spreekt over natuurlijke ventilatie en waar geen nood aan mechanische ventilatie is. Lucht kan via een ventilatierooster ingewerkt via ramen of deuren binnenkomen, vervuilde lucht wordt dan via een verticaal luchtkanaal naar buiten afgevoerd.

Daikin Perfera

Ventilatiesysteem B

Waar de toevoerlucht met behulp van een ventilator wordt binnengebracht en op natuurlijke manier naar buiten wordt afgevoerd. Dit kan een continu of een zelfregelend systeem zijn.

Daikin Perfera

Ventilatiesysteem C

Waar de toevoerlucht op een natuurlijke manier wordt binnengebracht en de vervuilde vlucht via een mechanische luchtafvoer wordt verwijderd. Dit kan een continu of een zelfregelend systeem zijn.

Daikin Perfera

Ventilatiesysteem D

Waar de toevoer en afvoerlucht via een mechanisch systeem worden voorzien, hier spreekt men dikwijls van een volledig gecontroleerd systeem, waar lucht via verschillende kanalen in de juiste ruimtes wordt toe en afgevoerd. Ventilatiesysteem D is heel efficiënt en bijzonder energiezuinig aangezien het warmte recupereert. Het wordt meestal met verschillende filters voorzien wat de kwaliteit met de lucht verder verbetert.

Elke woning moet voorzien zijn van een ventilatiesysteem waarmee je 3.6m³ lucht per uur, per vierkante meter vloeroppervlak, kan toevoeren of afvoeren.

Wij helpen U graag met gratis advies over de beste oplossing voor uw huis

Trots op onze realisaties